Sdr. Jernløse Lilleskole & Børnehus

0-2 klasse

Trinbeskrivelse – indskolingen

I indskolingen skal eleverne lære at gå i skole

Børn i denne alder er naturligt nysgerrige, fantasifulde og undrende. Leg er en stor del af deres hverdag, og i deres måde at tilegne sig færdigheder på. De er i denne alder både mentalt, og motorisk klar til udfordringer af mere abstrakt karakter, man kan sige at de er klar til at gå i skole.

I indskolingen skal eleverne lære at gå i skole. De skal leve sig ind i de regler der gælder i et socialt rum, som klassen og skolen jo er. De skal kunne navigere i skolens rammer og forstå den sociale omgangstone eleverne imellem. Det er vigtigt for eleverne at lære at mennesker er forskellige, og at man skal respektere hinandens ret til at være mennesker. Man er lige meget værd om man går i børnehaveklassen eller er lærer. Eleverne skal også kunne respektere lærerne, både som troværdige voksne, men også som nogle der ved bedre og kan bruges i læringsprocessen.

Skolestarten er meget vigtig for resten af børnenes skoleforløb. De fleste har stor lyst til at lære, og det skal de selvfølgelig have rig mulighed for. Desuden er det vigtigt, at børnene har en tryg og forudsigelig hverdag med voksne, som de har tillid til, og som forstår at hjælpe dem til at fungere socialt med hinanden. Et godt samarbejde med forældrene er en forudsætning for en god skolestart for børnene.

I omgangstonen lægger vi vægt på følgende:

 • Hensyntagen
 • Accept af forskellighed/ligeværd
 • Alle skal være med i fællesskabet
 • Et ordentligt sprog

I undervisningen er følgende nøgleord vigtige:

 • Indlæring af de grundlæggende færdigheder
 • Flere måder at indlære på
 • Differentiering Gode vaner

For 0. klasse gælder specifikt

På Sdr. Jernløse Lilleskole lever undervisningen i 0. klasse som minimum op til Fælles Mål.

Udover Fælles Mål har vi på Sdr. Jernløse Lilleskole følgende fokusområder og mål i 0. klasse:

Socialt

Vi arbejder målrettet på at etablere et solidt socialt fundament i klassen og for den enkelte elev.

Fagligt

Der stilles specifikke krav til børnenes faglige udvikling, når de kommer i 0. klasse.

Personligt

Det enkelte barns udvikling er i højsædet ved planlægningen af undervisningsplanen.

Aktiviteter og undervising vil blive planlagt og gennemført således at alle børn udfordres i trygge rammer.

Mål

 • at børnene er glade for at komme i skole, lærer skolen at kende som et trygt sted uden drilleri og med plads til at udfolde sig
 • at børnene udfordres og lærer om sig selv og verden omkring dem, videreudvikler sociale kompetencer og tænker over almene og menneskelige spørgsmål
 • at børnenes begrebsverden og ordforråd udvides at børnenes indsigt og opmærksomhed for skolens fags styrkes
 • at børnene arbejder med dele af sproget og større sammenhængende sproglige oplevelser
 • at børnene for styrket evnen til at lytte, kommunikere, tale efter tur samt turde tale i en større forsamling.

De generelle mål samt undervisninges indhold, mål og metode kan læses under årsplan for 0. klasse 2010/2011.

Undervisningen og klassens trivsel, samt den enkelte elves alsidige udvikling evalueres løbende ved teammøder, trinmøder, lærermøder, skole-hjem samtaler og elevsamtaler.

Der tages følgende tests:

 • KTI Oktober måned
 • Sprogscreening tages løbende
 • Bogstavkendeskab
 • Fonologisk opmærksomhed

Ordkendskab

Overstående undervisning varetages af skolens indskolingslærere og pædagoger.

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Sdr. Jernløse Lilleskole — Designed by DAN®