Sdr. Jernløse Børnehus

Indskrivning

Indskrivning

Børnehuset har sin egen venteliste udenom pladsanvisningen.

Det er en rigtig god ide at skrive dit barn op til både børnehave og skole i god tid, se indskrivningsblanketter nedenfor. Det er ikke en forudsætning for at starte i Børnehaven Det Ny Børnehus, at man også er skrevet op til Sdr. Jernløse Lilleskole.

Når Børnehuset har modtaget indmeldelsen i udfyldt stand, får man en bekræftelse på at barnet er optaget på vores venteliste til den ønskede dato for opstart. Vi modtager indskrivningsblanketten via mail, med posten eller i vores postkasse.

Barnet tildeles plads på ventelisten i den rækkefølge vi modtager indskrivningerne.

Barnet tildeles plads i børnehaven ud fra ventelisten, med flg. principper: Barnet optages i forhold til opskrivningstidspunktet – dog er der følgende undtagelser:

  • Søskendebørn, samt børn af personalet har fortrinsret.
  • Der tilstræbes også balance mellem kønnene.

Børnehuset tilstræber så vidt muligt, at give endelig besked om optagelse af barnet min. 5 måneder før pladsen ønskes via. mail. Kommende forældre inviteres til en info-forældresamtale forud for barnets indkøring. Formålet med forældresamtalen er en gensidig forventningsafstemning til det kommende samarbejde, samt skabe mulighed for at få stillet uafklarede spørgsmål til fx hverdagens rammer og rutiner. For nogen forældre vil det også være muligheden for at få en mindre rundvisning, hvis man ikke kender til stedet i forvejen.

Udmeldelse af Børnehuset skal ske senest den 1. i en måned og med en måneds opsigelse.

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Sdr. Jernløse Lilleskole — Designed by DAN®