Sdr. Jernløse Børnehus

Værdier

Børnehusets værdier

I Børnehuset arbejder vi pædagogisk bevidst med et overordnet fokus på, at børnene dagligt oplever at bevæge sig i trygge og udviklende relationer og rammer. Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af børns leg, samt tid og rum til fantasi og fordybelse. Børnene vil gennem imødekommenhed, opmuntring og støtte, have muligheden for at opleve glæden ved fællesskabet, samt styrken i at være et selvstændigt individ i fællesskabet.

Dette arbejder vi med ud fra visionen om “dannelsen af det hele menneske”.

Børn der trives er mere parate til læring og udvikling.

Følgende danner grundlag for vores værdibaserede pædagogiske praksis.

  • Tætte relationer
  • Udeliv
  • Sang og rytmik
  • Kropsbevidsthed

Tætte relationer:

Vi prioriterer at være nærværende og imødekommende voksne, så alle børn og deres familier kan regne med at blive mødt med venlighed og interesse – en god tone blandet med humor i en fantastisk medarbejderstab – skaber en god forudsætning for at Børnehuset er et rart og trygt miljø at være i, og hvor alles trivsel er i fokus.

Vi anvender bl.a. materialet ”Fri for mobberi” fra Mary Fonden i vores samarbejde med børnene omkring sociale kompetencer – hvor der er fokus på omsorgen for hinanden, samtidig med at det enkelte barn kan opleve, at der er plads til individet i fællesskabet.

Udeliv:

I Børnehuset er uderummet meget vigtigt. Vi er ude hver dag uanset vejret og har båldag en gang om ugen. Vi oplever, at børnene opnår kendskab til naturens gang og sammenhæng, og samtidig lærer at passe på den.

Vi fået tildelt det ” Grønne Spirer Flag” fra Friluftsrådet. Vi laver bl.a. spirer forsøg, passer urtehave, understøtter børnenes nysgerrighed og giver dem viden i form af fakta om fx bænkebideren eller mariehønen. Vi sorterer vores affald ved måltiderne, og er der grønne madrester tilbage, bliver vores høns fodret med dem. Børnene hjælper dagligt med at fodre og samle æg ind hos hønsene.

Sang og rytmik:

Vores kultur i Børnehuset er præget af sang og rytmik i hverdagen. Foruden at styrke børnenes sproglige udvikling, oplever vi, at sang og rytmik er med til at skabe glæde og sammenhold. Når vi holder samling på stuerne, indgår ”ugens sang”, så børnene både synger kendte sange, og også løbende lærer nogle nye. Ugens sang vælger vi fx ud fra den aktuelle årstid, en fagtesang der er god at kunne, eller blot inspireret af, hvad børnene er optaget af.

Når vi synger og laver rytmik med børnene oplever vi, at de fleste børn bliver fortrolige med at være deltagende og være på i fællessang og sanglege – og vi nyder at se og høre deres rytmesans vokse .

Kropsbevidsthed:

Vi ønsker at børnene opnår et godt kendskab til- og god bevidsthed omkring deres egen krop.

Vi planlægger løbende aktiviteter hvor børnene bliver opmuntret til bevægelse så sanserne hopper og bliver godt udfordrede. Vores legeplads giver mange motoriske udfordringer ved fx legeredskaber og køretøjer, samt vores varierede terræn og mange klatretræer.

Vi planlægger også finmotoriske aktiviteter hvor børnene laver perlekæder, modellervoks, klippe/klistre eller lave dej til brød.

Børnenes sanser stimuleres andre dage gennem mindfulness og massage i nogle aktiviteter, og vi er generelt bevidste om – verbalt og eksperimenterende, at gøre børnene opmærksomme på bl.a. de dufte, lyde og materialer de er omgivet af og leger med.

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Sdr. Jernløse Lilleskole — Designed by DAN®